< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

“Live Lake” projekta aktivitātes

2021. gada 11. jūnijā noslēgtā līguma Nr.IE/2021/30 ietvaros ar Daugavpils Universitātes aģentūru “Latvijas Hidroekoloģijas institūts” turpinās darbs pie Usmas ezera ekspluatācijas noteikumu izstrādes. No septembra līdz decembrim ir izanalizēti ūdens un mikroskopisko aļģu paraugi, zivju barības bāzes (zooplanktons, zoobentoss) paraugi. Rudenī hidrologi uzsāka Usmas ezera apsekojumus dabā, bet tagad tiek veiktas zivju vecuma, kā arī kuņģu satura paraugu analīzes.

2021. gada 26. novembrī noslēgts līgums Nr.PL/2021/45 ar SIA “Baltijas Jahtu serviss” par niedru pļāvēja ar aprīkojumu iegādi, ko izmantos Usmas ezera attīrīšanai no niedrēm. Niedru pļāvējs pilnā komplektācijā tiks piegādāts līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Projekts tiek īstenots, pateicoties Eiropas Savienības atbalstam – Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektam LLI-449 “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (Live Lake).

Par sniegto informāciju nav atbildīga Eiropas Savienība. Šis dokuments sagatavots ar EiropasSsavienības finansiālu atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Ventspils novada pašvaldība, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.