< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Par pieteikšanos pašpatēriņa zvejas rīkiem 2021. gadam

Ventspils novada pašvaldība aicina pieteikties 2021. gada rūpnieciskās zvejas tiesību nomai – nepieciešamajam zvejas rīku skaitam zvejošanai iekšējos ūdeņos un Baltijas jūras piekrastes ūdeņos Ventspils novada administratīvajā teritorijā. Iesniegumus lūdzam iesniegt līdz 2020. gada  1. novembrim, lai pašvaldība savlaicīgi varētu pieņemt lēmumu par zvejas tiesību piešķiršanu 2021. gadam.

Lūdzam ņemt vērā, obligāti nepieciešams pievienot zvejā izmantojamā kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju vai līgumu par reģistrētas laivas nomu/patapinājumu.

Zvejnieki, kas plāno nodarboties ar komerciālo zveju (sabiedrībai ar ierobežotu atbildību, individuālajam uzņēmumam, individuālajam komersantam, zvejnieku saimniecībai, zemnieku saimniecībai), iesniegumam nepieciešams pievienot Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (ja uzņēmums pirmo reizi iesniedz šo iesniegumu vai veicis pārreģistrāciju).

Kopš 2020. gada 1. jūlija iekšējos ūdeņos (tostarp privātos ūdeņos) un Baltijas jūras piekrastes zvejas atļauju (licenci) un žurnālus sagatavo un izsniedz Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļa.

Iesnieguma veidlapas varat saņemt:

  1. Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Ventspilī, Skolas ielā 4 (1. stāvā);
  2. Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļā pie Ivitas Meinardes Ventspilī, Kuldīgas ielā 3 (2. stāvā) 4. kabinetā, tālrunis uzziņām 22029846;
  3. Pagastu pārvaldēs;
  4. Šī paziņojuma pielikumā.

IESNIEGUMA VEIDLAPA (Baltijas jūras piekraste)
IESNIEGUMA VEIDLAPA (iekšējie ūdeņi)