< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Veiks pētījumus Ilziķu ezeram

2020. gada aprīļa beigās Lauku atbalsta dienesta Zivju fonda padome apstiprināja Ventspils novada pašvaldības iesniegto projektu “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi – Ventspils novada ILZIĶU ezeram”. Šīs vasaras laikā SIA “Saldūdeņu risinājumi” zinātnieki strādās Usmas pagasta Ilziķu ezera teritorijā, lai ievāktu datus:
1. par ezera ūdens kvalitāti (barības vielu saturu) ar nolūku identificēt ezera ūdens “ziedēšanu” ietekmējošos faktorus;
2. par ezera mikroskopisko aļģu sabiedrību ar nolūku noskaidrot kādas toksisko zilaļģu sugas un kādās koncentrācijās ezerā tās sastopamas;
3. par zivju barošanās objektiem (zooplanktons, zoobentoss);
4. par zivju sabiedrības stāvokli, barošanos un vecuma struktūru, izmantojot tīklus, kā arī citas zinātniskās zvejas metodes.
Pamatojoties uz iegūtajiem datiem tiks izstrādāti Ilziķu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi.
Par pētījuma rezultātiem, secinājumiem sabiedrība tiks informēta.
LAD Zivju fonda finansējums – 3 025,00 eiro.
Ventspils novada pašvaldības finansējums – 0,00 eiro.