< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Izsludina konkursu lauksaimniekiem

Baltijas jūra ir viena no piesārņotākajām jūrām pasaulē. Eitrofikācija jeb ūdens aizaugšana ar aļģēm, ko galvenokārt izraisa barības vielu noplūde, ir nozīmīgākais Baltijas jūras piesārņojuma avots. Pasaules Dabas fonds (PDF) izsludina konkursu “Baltijas jūras lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2020”, lai godinātu lauksaimniekus Latvijā un Baltijas jūras reģionā, kuri meklē risinājumus un ievieš tos praksē, mazinot negatīvo ietekmi uz Latvijas iekšzemes ūdeņu un Baltijas jūras kvalitāti. PDF    gaida pieteikumus līdz 5. maijam. Konkursam var pieteikties ikviena Latvijas teritorijā esoša saimniecība, kas ievieš risinājumus barību vielu noplūdes mazināšanai, kā arī īsteno citas videi draudzīgas prakses.

Konkursam ir divas kārtas. Pirmajā konkursa žūrija, kuras locekļi ir Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra un Pasaules dabas fonda speciālisti, nosaka konkursa uzvarētāju Latvijā. Konkursa uzvarētājs saņem atzinības rakstu un naudas balvu – 1000 eiroā. Otrajā kārtā starptautiskā žūrija nosaka Baltijas jūras reģionālā konkursa uzvarētāju no 11 dalībvalstu nacionālo finālistu vidus, kurš iegūst “Gada lauksaimnieka Baltijas jūras reģionā” titulu un naudas balvu – 10 000 eiro.

Konkursam var pieteikties plašs lauksaimnieku loks – dažāda mēroga lopkopības, augkopības saimniecības Latvijas teritorijā, kas nodarbojas gan ar konvenciālo, gan bioloģisko ražošanu.

Lai pieteiktos , dalībniekam ir jāiepazīstas ar konkursa vērtēšanas kritērijiem pdf.lv un jāsūta motivācijas vēstule, īsi izklāstot, kādas videi draudzīgas prakses lauksaimnieks ievieš savā saimniecībā. Motivācijas vēstuli jāsūta uz [email protected] līdz 5. maijam (neieskaitot). Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar Pasaules Dabas fonda Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāju Magdu Jentgenu ([email protected]).