< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Novadā samazinājies mirušo skaits

2019. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts mazāk mirušo, ir samazinājies dzimušo skaits. 2019. gadā fiksēti 49 dzimšanas gadījumi, piedzima 22 meitenītes un 27 zēni (2018. gadā – 68 jaundzimušie, tostarp 32 meitenes). Pirmo reizi par jaunajām māmiņām pērn kļuva 14 sievietes. Otrais bērniņš piedzima 18, trešais – 12, ceturtais – 2, piektais, sestais un septītais – 1 māmiņai. Laulībā dzimuši 23 bērniņi, paternitāte noteikta 25 gadījumos, bet viena dzimšana reģistrēta bez ziņām par tēvu.

2019. gadā visvairāk bērnu piedzima Vārves pagastā – 10 (2018. gadā – 15), Ugāle – 8 (2018. gadā – 6), Tārgalē – 7 (2018. gadā tikpat), Popē – 6 (2018. gadā – 3), Piltenē un pagastā – 5 (2018. gadā – 16), Užavā – 3 (2018. gadā – 2), Ancē, Jūrkalnē, Puzē un Zirās – 2 (2018. gadā – 2, 5, 2 un 4), Usmā un Zlēkās – 1 (2018. gadā – 3 un 3).

Populārākais jaundzimušajiem dotais vārds bija Kārlis, šādi nosaukti 4 puisēni. Reģistrētas 2 Alises un 2 Roberti. 4 bērniem vecāki devuši divus vārdus. Par retu meiteņu vārdu īpašniecēm kļuvušas Kimberlija, Meja, Nīna un Railija Mia, retākie zēnu vārdi – Aidens, Mariss, Nikijs un Udo. Joprojām populāri arī seni personvārdi, piemēram, Arvīds, Harijs, Rūdolfs, Teodors un Emma, Elza, Alma, Marija, Marta.

2019. gadā Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 80 mirušie, tostarp 42 vīrieši (2018. gadā – 111 mirušie, tostarp 55 vīrieši). Noslēgtas 60 laulības, tostarp 22 baznīcā (2018. gadā – 71 laulība, 23 no tām baznīcā). Piecas laulības noslēgtas ar ārzemniekiem, 38 laulības svinīgi reģistrētas Dzimtsarakstu nodaļā.