< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Apstiprināts projekts zivju resursu aizsardzībai

2019. gada novembrī Lauku atbalsta dienesta Zivju fonda padome apstiprinājusi Ventspils novada pašvaldības iesniegto projektu “Marķēšanas sistēmas ieviešana zivju resursu aizsardzībai, kontrolei un uzraudzībai Ventspils novada publiskajās ūdenstilpēs” un piešķīrusi finansējumu 555,20 eiro.
Kvalitatīva publisko ūdeņu uzraudzības procesa nodrošināšanai ir iegādāti 2 planšetdatori, lai apsekojot ūdenstilpes no gaisa ar dronu labāk varētu redzēt un analizēt safilmēto materiālu, kā arī, strādājot dabā, pievienoties LZIKIS (Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles informācijas sistēmai) un licencēšanas un vides pārvaldības speciālistes darba kvalitātes uzlabošanai pēc 2020. gada 1. janvāra, lai varētu ar LZIKIS strādāt ārpus biroja telpām, tas ir atrodoties izbraukumā pa pašvaldības teritoriju, apsekojot publiskās ūdenstilpes, salīdzināt, analizēt datus.