< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Atgādinājums! Par komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi.

Likuma “Ūdenssaimniecības pakalpojuma likums” pārejas noteikumu 4. punkts nosaka – ja pakalpojumu lietotāja ūdenssaimniecības sistēmā nav izbūvēts komercuzskaites mēraparāta mezgls, pakalpojumu lietotājs nodrošina tā izbūvi komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai ne vēlāk kā četru gadu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina jauna komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu, tiklīdz beidzies iepriekš uzstādītās komercuzskaites mērierīces verificēšanas periods. Tātad līdz 2020. gada 1. janvārim ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem ūdensvada ievadā jābūt izbūvētam komercuzskaites mēraparāta mezglam.
Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem atbilstoši 2015. gada 18 .jūnijā pieņemtā likuma “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums”, kas stājās spēkā 2016 .gada 1. janvārī, noteikumiem, pakalpojuma lietotājam ūdenssaimniecības sistēmā (ūdensvada ievadā) jāizbūvē ūdens patēriņa mēraparāta (skaitītāja) mezgls komercuzskaitei norēķinam ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par saņemto pakalpojumu.