< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Iesakiet personas novada pašvaldības apbalvojumiem

Devīto gadu ir spēkā Ventspils novada domes apstiprinātais nolikums “Par Ventspils novada pašvaldības apbalvojumiem”, kas paredz apbalvojumu – Pateicības raksta, Atzinības raksta un Goda raksta – piešķiršanu Ventspils novada fiziskām un juridiskām personām vai arī personu grupām un kolektīviem par ieguldījumu Ventspils novada attīstībā un atpazīstamības veicināšanā.
Nolikums paredz, ka:
• jebkurš Ventspils novada iedzīvotājs vai Ventspils novada pašvaldības darbinieks ir tiesīgs ieteikt apbalvošanai ar novada pašvaldības Pateicības rakstu;
• ierosinājumus apbalvošanai ar novada pašvaldības Atzinības rakstu tiesīgi iesniegt novada domes deputāti, pašvaldības izpilddirektors, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji un fizisku personu grupa (ne mazāk kā piecas personas);
• ierosinājumus apbalvošanai ar novada pašvaldības Goda rakstu ir tiesīgi iesniegt novada domes deputāti, izpilddirektors, pārvalžu vadītāji un fizisku personu grupa (ne mazāk kā piecas personas).
Iesniedzot ziņas par apbalvojamo, jānorāda personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, darbavieta vai nodarbošanās, juridiskajām personām – nosaukums, vadītājs – un apbalvojuma piešķiršanas pamatojums (vispusīgs nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvot). Pieteikumi līdz 21. oktobrim jāsniedz pagastu pārvaldēs vai Ventspils novada pašvaldībā Ventspilī, Skolas ielā 4. Apbalvojumu svinīga pasniegšana paredzēta valsts svētku pasākumā 18. novembrī Piltenes kultūras namā.