< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Projektu konkursos atbalsta uzņēmējus un iniciatīvas grupas

Pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā “Mēs savā novadā 2019” saņemti deviņi pieteikumi – visi atbalstīti, to īstenošanai piešķirot 4084,38 eiro. Zlēku attīstības fonds 467,21 eiro izmantos ugunskura atribūtikas iegādei, biedrība “Zigate” Ancē saņēma 375,17 eiro informācijas stenda uzstādīšanai, kas vēstīs par elku liepu, Landzes evaņģēliski luteriskajai draudzei 500 piešķirti parka labiekārtošanai – solu iegādei. Biedrība “Popes muiža” 500 eiro izmantos zirgu staļļa telpu labiekārtošanai, savukārt biedrība “Niedre” Puzē šādu summu liks lietā, lai uzstādītu informatīvu plāksni pie Ieziņu priedes un digitalizētu vēstures materiālus. Rindas evaņģēliski luteriskā draudze saņēmusi 500 eiro dokumentālās filmas par mazbānīša vēsturi montāžai, biedrībai “Vēju sēta” Jūrkalnē 242 eiro piešķirti informatīvās plāksnes uzstādīšanai pie Muižupītes, bet biedrība “Ugāles attīstība” 500 eiro izmantos, lai izveidotu filmu par aktieriem, kuri saistīti ar Ugāli. Biedrība “Vāzuve” Vārves pagastā 500 eiro izlietos, lai labiekārtotu bērnu atpūtas laukumu – ierīkotu smilšu kastes un iegādātos šūpoles.
Projektu konkursā “Solis 2019” iesniegti 12 pieteikumi, atbalstīti desmit, kopējā summa – 9743,43 eiro. Dana Vīdava Ugālē 1000 eiro izmantos, lai iegādātos profesionālu aprīkojumu somu un citu aksesuāru izgatavošanai, Ieva Mickus Užavā šādu summu izlietos telpu renovācijai, kurās paredzēts sniegt šūšanas pakalpojumus. IK “Bebri LS” Tārgalē saņēma 974,60 eiro, lai iegādātos aprīkojumu trušu transportēšanai un telti, Antra Altmane Ancē 1000 eiro liks lietā, lai nopirktu medus dekristalizatoru produkcijas daudzveidošanai. SIA “Zālīši plus” 1000 eiro izmantos pirts kubla iegādei, bet z/s “Rozītes” Puzē šādu summu izlietos, nopērkot īpaši augļkoku dārzu pļaušanai paredzētu ierīci. Solvita Demante par 959,74 eiro ierīkos rabarberu stādījumu nožogojumu, Andra Auza Usmā saņēma 1000 eiro telpu remontam un augļu un dārzeņu žāvētāja iegādei, savukārt Agnese Kivkucāne Ugālē 809,09 eiro izmantos logu nomaiņai savā frizētavā. Lāsma Brūvere Vārves pagastā 1000 eiro tērēs, nopērkot medus sviedi.