< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Jaunumi

Izsola nomas tiesības īpašumā “Auseklīši” Usmā

2019-05-17, 14.43
2019. gada 29. maijā plkst. 14.00 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, 2. stāva zālē rakstiskā izsolē tiks izsolītas nedzīvojamo telpu nomas tiesības nekustamajā īpašumā “Auseklīši” Usmā, Usmas pagastā, Ventspils novadā, nedzīvojamās telpas 42,2 m2 kopplatībā ēkā ar kadastra apzīmējumu 98740060202003. Pretendentiem nomas pieteikumus iesniegt darba dienās no plkst. 8:30 līdz 16:00, bet ne …  Lasīt vairāk >

Sākas skolēnu pieteikšanas darbam vasarā

2019-05-14, 08.34
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) mājaslapā sākas skolēnu elektroniskā reģistrācija dalībai NVA īstenotajā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā.  15. maijā no plkst. 16.00 dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēs sākt reģistrēties skolēni, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt Kurzemē. Skolēnam ir jāreģistrējas tajā reģionā un novadā, kura teritorijā viņš vēlas strādāt. Informācijai NVA mājaslapā ir pieejama tabula ar reģionu, novadu un filiāļu uzskaitījumu. …  Lasīt vairāk >

Eiropas Parlamenta vēlēšanas

2019-05-13, 15.28
Ventspils novada vēlēšanu iecirkņu darba laiki  Lasīt vairāk >

Projektu konkurss “Solis 2019”

2019-05-02, 10.23
Ventspils novada pašvaldība izsludina pieteikšanos projektu konkursam, tādējādi finansiāli atbalstot Ventspils novada uzņēmēju iniciatīvu realizēšanu uzņēmējdarbības attīstībā. Konkursa “Solis 2019” uzdevums ir Ventspils novada uzņēmēju iniciatīvu īstenošana uzņēmējdarbības attīstībā, kas saistītas ar jaunu darbavietu izveidošanu, radot inovatīvus produktus un pakalpojumus ar paaugstinātu pievienoto vērtību, veicinot saimnieciskās darbības attīstību un dažādošanu. Saņemtos pieteikumus izvērtēs Attīstības nodaļas …  Lasīt vairāk >

Projektu konkurss “Mēs savā novadā 2019”

2019-05-02, 09.49
Ventspils novada pašvaldība izsludina pieteikšanos projektu konkursam vides kvalitātes uzlabošanai Ventspils novadā. Projektu konkursa “Mēs savā novadā 2019” uzdevums ir finansiāli atbalstīt Ventspils novadam nozīmīgas iniciatīvas ar plašu sabiedrības iesaisti dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, kas saistītas ar vides labiekārtošanu, infrastruktūras attīstību un novada tēla veidošanas aktivitātēm. Projektu konkursa mērķi ir tūrisma attīstības veicināšana, pieejamības …  Lasīt vairāk >

Projektu konkurss “Jaunietis darbībā 2019”

2019-05-02, 09.37
Ventspils novada pašvaldība izsludina projektu konkursu “Jaunietis darbībā 2019”, lai atbalstītu pašvaldības struktūrvienības, biedrības, sabiedriskās un privātās struktūras, kuras darbojas kvalitatīvu, ekonomiski efektīvu jauniešu pasākumu organizēšanā, sniegtu jauniešiem pieredzi projektu izstrādāšanā un īstenošanā un uzlabotu jauniešu savstarpējās attiecības un sadarbības iespējas. Projektu konkursa mērķis ir sekmēt lietderīgu jauniešu brīvā laika pavadīšanu, viņu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, …  Lasīt vairāk >

Amatierteātru 2019. gada skates rezultāti

2019-04-15, 11.43
Piltenes kultūras namā norisinājās novada amatierteātru iestudējumu skate, kurā bija skatāmas vienpadsmit izrādes. Skatē piedalījās amatierteātru trupas no Tārgales, Ances, Užavas, Popes, Usmas, Ugāles, Vārves, Zlēku, Puzes un Ziru pagasta. Izrādes vērtēja Rita Lūriņa un Valdis Lūriņš. Skates rezultāti:   1. pakāpe 42 punkti – S. Avotiņa “Plaģiāts jeb mazais botāniskais brīnums” (Zlēku amatierteātris, režisore …  Lasīt vairāk >

Novada Vēlēšanu komisijas paziņojums

2019-04-08, 11.39
Pamatojoties uz Centrālās vēlēšanu komisijas instrukciju (apstiprināta ar 2013. gada 25. janvāra lēmumu Nr. 4) “Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija”, Ventspils novada Vēlēšanu komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (protokols Nr. 3.; 2.§-15.§) un sakarā ar 2019. gada 25. maija Eiropas parlamenta vēlēšanām, Ventspils novadā izveidotas vēlēšanu iecirkņu komisijas: Iecirknis Nr.941, Lielā iela …  Lasīt vairāk >

Izsludina nomas tiesību konkursu

2019-04-02, 12.26
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, saskaņā ar domes 28.03.2019. sēdes lēmumu, protokols Nr.41, 32.§, izsludina rakstisku konkursu par publiskās ūdenstilpes “Usmas ezers”, kadastra Nr. 9874 006 0005, zemesgabala daļu ar platību 121 m2 nomas tiesībām izmantošanai peldbūvju būvniecībai un uzturēšanai. Iznomāt paredzētās zemesgabala daļas izvietotas Bērzragdangas ziemeļu daļā, pretī nekustamam īpašumam “Jaunpumpuri”, kadastra Nr.98740050188. Ar …  Lasīt vairāk >

E Pakalpojumi