< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Jaunumi

Ventspils novada pagastu svētki

2022-06-30, 14.34
Ventspils novadā ar dažādām aktivitātēm, svētku gājienu, koncertiem un balli 2. jūlijā Ugālē iesāksies pagastu svētku laiks. 16. jūlijā svētki norisināsies Piltenē, 23. jūlijā – Ancē, Užavā un Zirās, savukārt 30. jūlijā pagasta svētkus svinēs Tārgalē. 13. augustā svētki notiks Jūrkalnē, Popē, Usmā, Vārvē un Zlēkās, bet 20. augustā – Puzē. Sveicam iedzīvotājus svētkos, lai …  Lasīt vairāk >

Tiek organizēts mobilais bērnu veselības aprūpes centra izbraukums

2022-06-27, 10.31
Sadarbībā ar Ventspils novada Sociālo dienestu 2022. gada 12. augustā no plkst. 10.00 pie Tārgales pamatskolas tiek rīkots “Mobilā bērnu veselības aprūpes centra speciālistu izbraukums”. Bērnus bez maksas visas dienas garumā pieņems divi speciālisti: OKULISTS ( acu ārsts) un MIKROLOGOPĒDS. Pieteikties pie Sociālā dienesta lietvedes Guntas Zepas, tālr. 27802376. Informācijai – https://rmhc-latvia.lv/ko-mes-daram/mobilais-veselibas-aprupes-centrs/  Lasīt vairāk >

Usmā notiks pasākums “Atver Morica dārgumu lādi”

2022-06-20, 08.31
Šogad, svinot Moricsalas 110 gadu jubileju, biedrība “Usmas Kristīgā tautas skola” aicina 2. jūlijā Usmā uz bezmaksas pasākumu “Atver Morica dārgumu lādi”, kurā atklās jaunu vides objektu – Morica dārgumu lādi, būs iespēja iesaistīties radošajā darbnīcā un piedalīties plostu braucienā. Morica dārgumu lādi svinīgi atklās plkst. 13.00 Usmas Elkraga dabas takas galā. Kas atradīsies dārgumu …  Lasīt vairāk >

Papildina zivju resursus Usmas ezerā

2022-06-15, 11.15
Usmas ezerā pēdējos gados regulāri tiek papildināti zivju resursi, pamatojoties uz Ventspils novada Usmas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem, kur norādīts par nepieciešamību papildināt plēsīgo zivju resursus.  13. jūnijā Usmas ezerā ar uzņēmuma “Niedrāji MR” un Ventspils novada pašvaldības atbalstu tika papildināti zivju resursi, ielaižot ezerā 20 500 vienvasaras līdaku mazuļu. Vienvasaras zivju mazuļi šoreiz atvesti …  Lasīt vairāk >

Elektroniskā izsolē pārdod īpašumu “Vasnieku māja” Usmas pagastā

2022-06-10, 08.41
Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Vasnieku māja” Usmas pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98740070052, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98740070052 (platība 0,17 ha), būves ar kadastra apzīmējumu 98740070052001 (dzīvojamā māja, kopējā platība 160,7 m2) un būves ar kadastra apzīmējumu 98740070052002 (šķūnis). Izsoles sākumcena – 10 000 …  Lasīt vairāk >

Erna Danga nosvin simto jubileju

2022-05-18, 15.26
Latvijas Sarkanā krusta Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā “Krustceles” Usmā 18. maijā Ventspils novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Guntis Mačtams, Sociālā dienesta darbiniece Iveta Egle un Usmas pagasta pārvaldes vadītājs Gendrihs Šķesters sveica simtgadnieci Ernu Dangu. Ventspils novada pašvaldība dāvināja jubilārei 200 eiro, tos viņa tāpat saņems katrā nākamajā dzimšanas dienā.   Gaviļnieci sumināja arī …  Lasīt vairāk >

Par valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanu

2022-05-16, 11.16
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra) ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr.384  “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā uztur valsts ģeodēzisko tīklu, kas ietver valsts …  Lasīt vairāk >

Aicinām uz publisko diskusiju par Usmas ezera apsaimniekošanas plānu

2022-05-11, 13.10
Iesaistoties projektā “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā”/LIVE LAKE, Ventspils novada pašvaldība ir uzsākusi Usmas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādi, kas dos iespēju uzlabot ezera pārvaldību, nodrošinot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos, ūdens kvalitātes nepasliktināšanos un interešu saskaņotību. Ekspluatācijas noteikumu izstrādi veic Daugavpils universitātes aģentūra “Latvijas Hidroekoloģijas institūts”. Par ekspluatācijas noteikumu izstrādes šī brīža rezultātiem, secinājumiem, …  Lasīt vairāk >

Prasmīgi veido pozitīvu Usmas ezera tēlu

2022-04-13, 10.35
Biedrību “Usmas krasts” 2003. gadā dibināja Usmas ezera apkārtnē esošo kempingu īpašnieki. Jau toreiz viņiem bija ieceres par Usmas ezera tēla pilnveidošanu un infrastruktūras sakārtošanu, bet nopietnāk pie šiem uzdevumiem biedri ķērās 2016. gadā, izvirzot mērķi saimniekot savādāk. To apņēmās darīt tie cilvēki, kuri dzīvo Usmas ezera tuvumā, pieaicinot palīgos arī citus interesentus. Nu biedrības …  Lasīt vairāk >

Notiks zemes lietojuma un zemes seguma statistiskais apsekojums

2022-04-06, 08.57
SIA “Vides eksperti” pēc Eiropas Komisijas statistikas biroja EUROSTAT pasūtījuma veiks zemes seguma un lietojuma apsekojumu Baltijas valstīs t.sk. arī Ventspils novadā. Apsekojums notiks no 2022. gada maija līdz oktobrim. Apsekojumā Latvijā ir iekļauti 3385 punkti. Punkti var atrasties visos zemes seguma veidos (aramzemē, zālājos, meža zemēs, apbūvētās teritorijās, transporta tīklos utt.). Apsekotāji nosaka zemes …  Lasīt vairāk >

E Pakalpojumi